Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 02.11.04 / Powrót

Bardzo Pana cenię i chciałbym rozwiać pewną wątpliwość. Skoro wadliwy jest obecny system głosowania, wadliwy jest również - według Pana - system opierający się na jednomandatowych okręgach wyborczych, to dlaczego propozycja Pana partii - system mieszany - miałaby być lepsza? Proszę wyjaśnić jak połączenie dwu wadliwych systemów ma dać system korzystny?

Nie ma idealnego systemu wyborczego. Zarówno proporcjonalny, jak i opierający się na okręgach jednomandatowych ma swoje wady i zalety. Jedne i drugie ujawniają się jednak silniej lub słabiej w zależności od konkretnej sytuacji w danym kraju - dojrzałości i stabilności sceny politycznej, siły tradycji demokratycznych itp. System mieszany, czyli połowa posłów z list partyjnych, połowa z wyborów w okręgach jednomandatowych wydaje się dla Polski odpowiedni dlatego, że z jednej strony umożliwiałby wyborcom głosowanie na konkretnego, "swojego" kandydata, a z drugiej zapobiegałby zbytniemu rozproszeniu sił politycznych w Sejmie, którego skutkiem mogłaby być niezdolność Sejmu do wyłonienia rządu.

Powrót do "Forum" / Do góry