Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 10.11.04 / Powrót

Co się aktualnie dzieje z projektem "czysta kartoteka" ?

Na projekt "czysta kartoteka" składa się cały szereg inicjatyw Socjaldemokracji Polskiej zmierzających do budowy sprawnego i uczciwego państwa. Są one na różnym etapie realizacji. Projekt ustawy, którego celem jest niedopuszczenie do kandydowania i zasiadania w parlamencie osób skazanych prawomocnymi wyrokami sądowymi za przestępstwa jest w komisji ustawodawczej - pracuje nad nim komisja nadzwyczajna. Zbieramy w dalszym ciągu podpisy popierające zmianę konstytucji w tej kwestii, gdyż zmiana ustawy zwykłej naszym zdaniem nie wystarczy. Na ostatnim posiedzeniu Sejmu posłowie skierowali do prac w komisjach opracowane na nasz wniosek rządowe projekty ustaw dotyczące naboru pracowników do administracji rządowej i samorządowej na zasadach jawności, w tym na kierownicze stanowiska w drodze konkursów. Wniesienie tych projektów było jednym z punktów kontraktu, jaki Socjaldemokracja Polska zawarła z premierem Markiem Belką przed udzieleniem mu wotum zaufania w czerwcu. Od realizacji tego postulatu uzależniliśmy swoje poparcie dla rządu w głosowaniu nad ponownym wotum zaufania w październiku. Doprowadziliśmy do opublikowania na stronie internetowej Ministerstwa Skarbu ok. 2 tysięcy nazwisk i innych danych członków rad nadzorczych z ramienia Skarbu Państwa - to także był element kontraktu z premierem Belką. Jest wśród nich sporo socjologów, politologów, filologów języka polskiego, którzy nadzorują trudne spółki, a których jedynym "atutem" było to, że przysłużyli się politycznie tym, którzy decydowali o ich powołaniu. Oczekujemy od premiera przeglądu tych osób pod kątem ich kompetencji i wyeliminowania tych, które nie spełniają wymogów. Sukcesywnie przedstawiać będziemy opinii publicznej kolejne, szczegółowe projekty zmierzające do zbudowania uczciwego, opartego na zdrowych fundamentach państwa. Wspierać też będziemy organizacje pozarządowe, które zabiegają o przejrzyste i uczciwe zasady funkcjonowania państwa i jego funkcjonariuszy.

Powrót do "Forum" / Do góry