Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 06.12.04 / Powrót

W lokalnej telewizji w Radomiu słyszałem coś o projekcie SDPL zrównania kryteriów otrzymywania stypendium w całej Polsce, może Pan cos więcej o tym powiedzieć?

Celem naszej inicjatywy jest odwrócenie niekorzystnych zmian przepisów przyjętych przez Sejm w maju br. Wtedy właśnie, wprowadzając stypendia dla studentów zaocznych i wieczorowych wszystkich uczelni, zlikwidowano m.in. dopłaty do stołówek i oddzielne stypendia dla osób niepełnosprawnych. Poprawki zgłoszone wówczas przez SDPL zostały przez Sejm odrzucone. Proponujemy ustalenie obowiązującego na wszystkich uczelniach minimalnego kryterium dochodowego uprawniającego do ubiegania się o stypendium - z możliwością podnoszenia go przez władze uczelniane w porozumieniu z przedstawicielami studentów oraz minimalnej kwoty stypendium socjalnego - również z możliwością jego podnoszenia (ale nie obniżania). Ponadto wprowadzenie - poza stypendium socjalnym - dopłat do posiłków i zakwaterowania dla niezamożnych studentów oraz wprowadzenie stypendium dla studentów niepełnosprawnych. Obecnie każda z uczelni wyższych ma prawo do ustalenia własnego kryterium dochodowego i wysokości stypendium. Powoduje to duże zróżnicowanie w udzielanej pomocy w zależności od zamożności konkretnej uczelni - wysokość stypendium waha się od kilkudziesięciu do kilkuset złotych i to dla osób studiujących, będących w takiej samej sytuacji materialnej. Zgodnie z naszym projektem kryterium dochodowe nie może być niższe niż kryterium z ustawy o pomocy społecznej, a żaden student nie będzie mógł otrzymać miesięcznie kwoty niższej niż 88 zł (dwukrotność najniższego zasiłku rodzinnego). (Więcej informacji można znaleźć na stronie www.sdpl.pl pod zakładką legislacja)

Powrót do "Forum" / Do góry