Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 17.01.05 / Powrót

Jakie jest Pana zdanie w sprawie dalszej obecności polskich wojsk w Iraku?

SDPL wyraziła swoje zdanie na ten temat na konferencji 10 października i ono się nie zmieniło. Stwierdziliśmy, że przewidziane na początek 2005 r. (dziś wiadomo, że 30 stycznia) wybory powszechne w Iraku muszą się odbyć w terminie, a w ich wyniku powinien powstać wiarygodny rząd iracki, dysponujący instrumentami sprawowania władzy. Taki przebieg wydarzeń byłby korzystny dla Polski i świata. Polscy żołnierze powinni zatem wziąć udział w realizacji tego scenariusza, pomagając Irakijczykom utworzyć własne, demokratycznie wybrane władze. Ewentualna dalsza obecność i charakter misji wojsk innych krajów, w tym Polski, w Iraku po wyborach powinny zostać ponownie określone przez ONZ i nowy rząd iracki. Równocześnie z naszego zaangażowania wojskowego w Iraku powinniśmy wyciągnąć nauczkę na przyszłość. Polska - jako członek ONZ, UE i NATO, powinna powrócić do głoszonych przez siebie zasad globalnego ładu opartego na wielostronnym dialogu zainteresowanych stron z wykorzystaniem instytucji międzynarodowych. Motywowane "terrorystycznym zagrożeniem" oraz "osiami zła" działania jednostronne nie stwarzają szans na stabilne, zrównoważone i sprawiedliwe rozwiązania.

Powrót do "Forum" / Do góry