Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 18.01.05 / Powrót

Czy SDPL będzie przeciwstawiać się obecności Andrzeja Leppera w komisji śledczej ds. PZU?

Tak, złożyliśmy do marszałka Sejmu wniosek o wyłączenie Andrzeja Leppera z listy posłów kandydujących do Komisji śledczej do spraw PZU, ponieważ uważamy, że w Komisji, której zadaniem jest wyjaśnienie spraw, co do których zachodzi podejrzenie, iż wystąpiło naruszenie prawa, powinny zasiadać osoby, których dotychczasowe postępowanie nie naraziło na konflikt z prawem. Tymczasem poseł Andrzej Lepper był karany sądownie za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego, a także obecnie prowadzone są przeciwko niemu postępowania sądowe. W tej sytuacji jego obecność w Komisji śledczej uważamy za sprzeczną z ideą praworządności, której przywracaniu służy powoływanie komisji śledczych.

Powrót do "Forum" / Do góry