Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 08.05.02 / Powrót

Czy nie uważa Pan, że ustawa o Służbie Więziennej, gdzie jest zapis, że funkcjonariusze SW nie mogą być członkami partii, jest sprzeczna z konstytucją?

10 kwietnia rozpatrywał tę kwestię Trybunał Konstytucyjny orzekając, że przepisy zabraniające zrzeszania się w partiach politycznych zawarte w 18 ustawach (m.in. w ustawie o Służbie Więziennej, o Policji, Straży Granicznej, UOP, NIK, o prokuraturze) są zgodne z Konstytucją RP, a także z Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych oraz z Europejską Konwencją Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Powrót do "Forum" / Do góry