Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 25.03.05 / Powrót

Jakie jest pana stanowisko w sprawie konkordatu, rozdziału państwa od Kościoła i uprzywilejowanej pozycji Kościoła Kat. w Polsce ( np. 100%odpisy od podatków na rzecz charytatywnej działalności Kościołów).

Opowiadam się za świeckością i neutralnością światopoglądową państwa. Byłem przeciwny przyjęciu konkordatu, ale stało się - został przegłosowany. To co w nim jest zapisane, musi w całości obowiązywać, konkordat nie jest bowiem zwykłą umową międzynarodową i nie da się w nim wprowadzić zmian. Jestem też za uporządkowaniem rozwiązań podatkowych, które dają kościołom szczególne uprawnienia, pozwalając osobom fizycznym w sposób nieograniczony odpisywać od dochodu (czyli zmniejszać należny budżetowi podatek) darowizny na działalność kościołów. W przypadku innych organizacji pożytku publicznego darowizny na ich rzecz mogą być odpisywane od dochodu tylko do określonej wysokości - od 1 stycznia 2005 r. 6% dochodów. W ten sposób przy okazji darowizn budżet dotuje kościoły w nieporównanie większym stopniu niż inne organizacje pozarządowe, np. PCK, Fundację Janiny Ochojskiej itp. Ponadto kościoły, ale tylko katolicki i prawosławny, korzystają z nieograniczonych odpisów od osób prawnych. Jest to sprzeczne z konstytucją, która stanowi, iż kościoły i inne związki wyznaniowe są równouprawnione. SDPL złożyła do laski marszałkowskiej projekt ustawy, którego celem jest uporządkowanie tych przepisów. Wcześniej wysłaliśmy go do kościołów i związków wyznaniowych w celu konsultacji, uważamy bowiem, że kościoły powinny podlegać takiej samej zasadzie, jak np. związki zawodowe, związki pracodawców, czy inne organizacje, z którymi konsultuje się dotyczące ich zmiany w prawie. Adresaci w nadesłanych opiniach negatywnie oceniali istniejącą nierówność, ale postulowanym kierunkiem zmian było objęcie przywilejem, jaki posiadają dwa kościoły, wszystkich pozostałych kościołów i związków wyznaniowych. Trudno się z tym zgodzić. Bo np. jak pogodzić z zasadą sprawiedliwości społecznej nierówne traktowanie dwóch hospicjów: jednego prowadzonego przez Kościół katolicki i drugiego - przez organizację świecką?

Powrót do "Forum" / Do góry