Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 25.03.05 / Powrót

Czy uważa Pan, że zabranie emerytom i rencistom rewaloryzacji jest społecznie sprawiedliwe? Czy według Pana nie ma innych możliwości ratowania budżetu niż takie właśnie posunięcie?

Waloryzacja nie została zabrana, lecz przesunięta na następny rok. Było to konieczne, 2005 rok będzie bowiem najtrudniejszy dla finansów publicznych. Trzeba było zrobić wszystko, by nie dopuścić do przekroczenia takiego poziomu zadłużenia państwa, który wymagałby - zgodnie z konstytucją - drastycznych cięć wszystkich bez wyjątku wydatków budżetowych. Zagrożone byłyby wtedy m.in. wypłaty w terminie i w pełnej wysokości emerytur, rent i świadczeń socjalnych. Socjaldemokracja Polska nie zgodziła się, aby wprowadzać podwyżki emerytur i rent dopiero po upływie 3 lat od poprzedniej waloryzacji - jak początkowo chciał rząd - i to zostało przyjęte. Waloryzacja nastąpi w 2006 r. i będzie obejmowała skutki wzrostu cen nie za jeden rok, ale za lata 2004 - 2005. Dlatego głosowaliśmy za tym rozwiązaniem. Jeśli chodzi o inne oszczędności budżetowe, proponowaliśmy zmniejszenie wydatków niektórych instytucji i urzędów państwowych, nie wszystkie nasze propozycje zostały jednak przyjęte. Równocześnie z naszej inicjatywy od 2005 r. zacznie się stopniowa likwidacja tzw. starego portfela emerytalnego. Jednorazowo niestety nie dałoby się tego zrobić, bo budżetu państwa na to nie stać. Zgłosiliśmy też projekt ustawy przywracający możliwość uwzględniania efektów wzrostu gospodarczego (czyli podwyżek płac) w wysokości podwyżek emerytur i rent w drodze negocjacji na forum Komisji Trójstronnej. W budżecie na 2005 r. znalazły się również zgłoszone przez nas pozycje, takie jak środki na stypendia dla uczniów i na zwalczanie głodu i niedożywienia w polskich rodzinach. Zatem - jeśli chodzi o Socjaldemokrację Polską - staraliśmy się pogodzić ratowanie budżetu z wyznawanymi przez nas wartościami - solidarnością społeczną i sprawiedliwym podziałem produktu krajowego.

Powrót do "Forum" / Do góry