Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 07.04.05 / Powrót

Mój światopogląd jest liberalny i choć nie zawsze się zgadzam z wypowiedziami - rzadziej Pana, częściej Pana Nałęcza, to uważam Pana partię za najbardziej rozsądną i racjonalną. W Pańskiej partii nie podoba mi się jej socjalne podejście do gospodarki (tu też bardziej przekonują mnie liberałowie, choć w sprawach gospodarki już takiej pewności swoich poglądów mieć nie mogę) -- proszę mnie przekonać do głosowania na SDPL.

Cieszę się, że uważa Pan Socjaldemokrację Polską za partię rozsądną i racjonalną. Nie wiem natomiast, co Pan (Pani) nazywa "socjalnym podejściem do gospodarki". SDPL nie podważa zasad wolnego rynku, konkurencyjności. To co proponujemy, a więc np. usuwanie barier na drodze rozwoju przedsiębiorczości, ulgi podatkowe dla firm rozpoczynających działalność, czy też dla małych i średnich przedsiębiorstw, które inwestują w badania i rozwój, tworzenie przyjaznego klimatu dla inwestycji - nie jest sprzeczne z tymi zasadami. Stanowi natomiast skuteczny instrument do walki z bezrobociem. Ochrona praw pracowniczych, zwłaszcza prawa do godziwego wynagrodzenia i bezpiecznych warunków pracy oraz przeciwdziałanie wszelkim formom wyzysku także mieści się w ich ramach. Nie jesteśmy jednak partią liberalną, lecz socjaldemokratyczną, to znaczy uważamy, że państwo powinno - w miarę swoich możliwości - wspierać tych, którzy takiego wsparcia potrzebują. Opowiadamy się za sprawiedliwym podziałem produktu krajowego, w myśl zasady solidarności społecznej. Uważamy, że ludziom słabym, pokrzywdzonym przez los należy się opieka ze strony państwa i społeczności lokalnych. Naszym priorytetem jest edukacja. Chcielibyśmy, aby Polska miała najlepiej wykształconą młodzież w Europie, aby wszyscy młodzi ludzie mieli równy start życiowy, aby każde dziecko i młody człowiek, który chce się uczyć, miał taką możliwość bez względu na to, gdzie mieszka i jakie ma warunki materialne. Proponuję zapoznać się szczegółowo z naszym Programem Nowej Lewicy opublikowanym w dokumentach partyjnych na stronie: www.sdpl.org.pl lub www.sdpl.pl

Powrót do "Forum" / Do góry