Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 12.04.05 / Powrót

Panie Marszałku! Czy organy wydające dowody osobiste (w tym przypadku Prezydent Miasta) mogą pobierać za ową usługę opłaty. W moim mieście wyrobienie tego dokumentu kosztuje 30 zł. Hipotetycznie... żyję w ubóstwie i nie posiadam takiej kwoty. Nie mogę wówczas otrzymać dowodu osobistego? Nie jest to ograniczenie moich praw? Bardzo proszę o odpowiedź.

Zgodnie z ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych z 10 kwietnia 1974 r., (art. 36a.), dowód osobisty wydaje się po uiszczeniu należnej opłaty stanowiącej równowartość kosztów jego wydania. Opłata ta stanowi dochód budżetu państwa. Wysokość tej opłaty, a także m.in. zakres ulg i zwolnień od niej określa Rada Ministrów w drodze rozporządzenia. Zgodnie rozporządzeniem wydanym 30 listopada 2000 r. za wydanie dowodu pobiera się opłatę w wysokości 30 zł - w każdym mieście jest ona taka sama. Nie pobiera się opłaty od osób przebywających w domach pomocy społecznej lub otrzymujących zasiłek stały z pomocy społecznej, albo rentę socjalną, od małoletnich przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub ośrodkach socjoterapii, osób, które utraciły dowód w wyniku klęsk żywiołowych, a także zobowiązane są do wymiany dowodu z powodu zmiany kodu pocztowego, administracyjnej zmiany miejscowości, nazwy ulicy, numeru domu lub lokalu. Ponadto z opłaty tej zwolnione są osoby ubiegające się o jego wymianę z powodu wady technicznej lub sporządzonego niezgodnie z danymi zawartymi we wniosku. Wydaje się, że w świetle tych przepisów trudno uznać, że czyjekolwiek prawa są ograniczone.

Powrót do "Forum" / Do góry