Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 20.04.05 / Powrót

Panie Przewodniczący, SDPL poparła, uważam że słusznie, ministra Jacka Sochę w głosowaniu. Wynika z tego, że SDPL popiera prywatyzację GPW w Warszawie. Czy mógłby Pan przybliżyć, na postawie posiadanych informacji i wiedzy, jak ten proces miałby przebiegać, czy państwo będzie posiadało nadal pakiet kontrolny i jak to wpłynie na funkcjonowanie giełdy??

Z samej istoty i celów działania Giełdy Papierów Wartościowych wynika, iż powinna to być instytucja o charakterze prywatnym - powinna być własnością podmiotów, które działają na rynku kapitałowym, na rynku finansowym, to znaczy domów maklerskich, banków oraz funduszy inwestycyjnych, a nie państwa. Tak jest prawie na całym świecie, tak też zakładano, kiedy w 1991 r. tworzono GPW jako spółkę, w której Skarb Państwa posiadał 100 proc. udziałów (nie mogło być inaczej, ponieważ instytucje finansowe w Polsce, a przede wszystkim banki nie miały dostatecznie wysokich kapitałów, by uczestniczyć w tym przedsięwzięciu). W ciągu dwóch lat od momentu powstania giełda miała być prywatyzowana. Tak się nie stało z różnych przyczyn, w związku z czym nasza giełda ma utrudnioną współpracę z innymi rynkami, innymi europejskimi giełdami, a także możliwość uczestniczenia w prywatyzacji giełd w Europie Środkowej. Nikt nie chce prywatyzować tak, by kupowała spółka, która jest własnością innego skarbu państwa. Jakie są plany - w listopadzie ubiegłego roku rząd przedstawiał w Sejmie obszerną informację na ten temat. Nie w tym rzecz, aby giełdę sprzedać wielu drobnym inwestorom i zebrać określoną ilość pieniędzy. Wyzwaniem jest znalezienie strategicznego inwestora, takiego, który zapewni GPW rozwój i właściwe miejsce w Europie Środkowej. Niedawno został wybrany doradca prywatyzacyjny, ale ten proces jeszcze potrwa.

Powrót do "Forum" / Do góry