Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 26.04.05 / Powrót

Panie Marszałku! Jakie są plusy i minusy konstytucji europejskiej? Pytam ponieważ czuję się niedoinformowany. Dziękuję za odpowiedź.

15 kwietnia odpowiadałem na pytanie o cele i zadania konstytucji europejskiej. Częściowa odpowiedź na Pana pytanie mieści się w tamtej odpowiedzi. Tu dodam, że z punktu widzenia obywateli istotna jest zawarta w konstytucji Karta praw podstawowych. Mówi ona o godności człowieka, prawie do życia, nienaruszalnej swobodzie i wolności myśli, sumienia, religii, wypowiedzi, stowarzyszeń i zgromadzeń. Ważne są też zapisy, dzięki którym Polacy zyskają prawo do inicjatywy ustawodawczej oraz dostęp do dokumentów unijnych; będą mogli wypowiadać się i uczestniczyć w debacie o sprawach, którymi zajmuje się Unia; łatwiej im będzie dochodzić swoich roszczeń przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. Wprowadzenie nowego systemu głosowania (tzw. podwójna większość), wokół którego rozpętały się w Polsce tak gorące emocje (hasło J. M. Rokity, "Nicea albo śmierć" zamknęło właściwie drogę do rzeczowej dyskusji) będzie służyło bardziej efektywnemu funkcjonowaniu Unii, podobnie jak ograniczenie wymogu jednomyślności do najważniejszych spraw. Dzięki konstytucji Unia stanie się spójnym organizmem, w którym wzmocnioną kontrolę nad działaniem organów wykonawczych będzie sprawował Parlament Europejski oraz parlamenty narodowe, w tym nasz Sejm. Będziemy mieli też więcej niż obecnie do powiedzenia w pracach nad prawem europejskim. Wbrew temu, co głoszą przeciwnicy konstytucji, nie ma w niej ograniczeń dla suwerenności państw! Są to jakieś mity obliczone na przestraszenie Polaków. Unia działa w granicach kompetencji przyznanych jej przez państwa członkowskie, co oznacza, że prawo unijne ma pierwszeństwo przed prawem tych państw wyłącznie w dziedzinach, w których dobrowolnie przekazały one swoje kompetencje na szczebel unijny. Taki stan prawny już od dawna obowiązuje i konstytucja niczego tu nie zmienia. Nie ma w niej także nowych kompetencji i uprawnień, które nie byłyby już zapisane we wcześniejszych aktach prawnych. To czego rzeczywiście brakuje i co stanowi minus w odczuciu wielu Polaków, to zapis o chrześcijańskich korzeniach Europy, jak jednak sam papież Jan Paweł II dał nam do zrozumienia, a za nim powtórzyli to polscy biskupi - nie jest to powód do odrzucenia konstytucji.

Powrót do "Forum" / Do góry