Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 19.07.05 / Powrót

Czy potrafi Pan wymienić, jakie to czynności są poselskie, a jakie nie? A skoro są poselskie, to nie mogą być przestępcze, czyli po jaką cholerę immunitet? Chyba tylko po to, aby chronić "myszy posła Bonda ".

O tym, jakie to są czynności poselskie, mówi ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Chodzi tu m.in. o wystąpienia posłów w Sejmie, głosowania, zgłaszanie wniosków na posiedzeniu izby lub jej organów, podejmowanie inicjatyw ustawodawczych lub uchwałodawczych, wnoszenie interpelacji lub zapytań poselskich, podejmowanie interwencji, uzyskiwanie informacji i materiałów. Celem immunitetu - jest to w tym przypadku tzw. immunitet materialny - jest ochrona parlamentu i jego członków przed próbami ograniczania niezależności, swobody głosowania, wolności wypowiedzi i innych form działania. Bez tego rodzaju immunitetu różne grupy interesu, albo osoby prywatne mogłyby wytaczać posłom procesy np. o to, że na skutek ich działalności (czyli głosowania, wniosków, interwencji, interpelacji itd.) ponieśli straty. Z reguły bowiem rozwiązania korzystne dla jednych grup obywateli są mniej korzystne albo nawet niekorzystne dla innych. Sejm, posłowie, muszą więc wyważać różne racje. Gdyby nie było immunitetu materialnego, działalność Sejmu mogłaby zostać sparaliżowana. Oprócz tego istnieje tzw. immunitet formalny (zakaz ograniczania wolności parlamentarzysty, możliwość pociągnięcia go do odpowiedzialności karnej tylko za zgodą parlamentu). Jego celem jest zabezpieczenia parlamentu i jego członków przed politycznymi prześladowaniami. W wielu krajach odchodzi się jednak od tak szeroko traktowanego immunitetu. Przeważa pogląd, że w warunkach demokratycznego państwa, gdy parlamentarzystom nie grozi polityczne prześladowanie czy inne szykany, jest to instytucja nadmiernie rozbudowana i zbędny przywilej osobisty. W pełni się z tym zgadzam.

Powrót do "Forum" / Do góry