Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 25.07.05 / Powrót

Jakie Pan ma plany wobec Lasów Państwowych?

Jestem przeciwny projektom ich prywatyzacji i reprywatyzacji - lasy powinny być własnością wszystkich Polaków i służyć całemu społeczeństwu. Jestem też za zachowaniem maksymalnej stabilności przepisów regulujących gospodarkę leśną - obecne ramy prawne i organizacyjne zarządzania lasami sprawdzają się, a trzeba pamiętać, że efekty działalności gospodarczej w lasach są widoczne dopiero po latach. Dlatego wszelkie decyzje dotyczące lasów powinny być podejmowane z uwzględnieniem perspektywy co najmniej 20 letniej. Uważam, że Polska powinna stać się liderem w walce o ustanowienie wspólnej polityki leśnej UE, wskazując państwom europejskim swoje doświadczenia jako wzorowe dla leśnictwa europejskiego. Powinna też zostać wzmocniona reprezentacja polskiego leśnictwa w UE (dziś reprezentuje nas minister rolnictwa). Co do bardziej szczegółowych spraw, jestem za objęciem dopłatami ze środków UE działań w zakresie ochrony przyrody prowadzonych na terenie LP, natomiast przeciw przekazywaniu dochodów z gospodarki leśnej wypracowywanych przez LP do budżetu państwa. Powinny one stanowić "rezerwę stabilizacyjną" LP na wypadek klęsk żywiołowych oraz okresów dekoniunktury na rynku drewna. Ze środków tych powinna też być prowadzona edukacja ekologiczna oraz dofinansowane szkoły leśne.

Powrót do "Forum" / Do góry