Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 26.07.05 / Powrót

Mówi Pan, że ma konkretny plan walki z korupcją... jaki to jest plan i czy będzie on na pewno skuteczny??

Najważniejsze jest tworzenie systemowych zabezpieczeń. Zresztą takie rozwiązania już się pojawiają. SDPL zaproponowała wprowadzenie otwartych konkursów na wszystkie stanowiska w administracji rządowej i samorządowej i Sejm to zaakceptował. Będzie to przeciwdziałało tworzeniu się klik, układów i nepotyzmowi. Opowiadam się też za utworzeniem Niezależnej Agencji Antykorupcyjnej, która prowadziłaby radykalne działania o charakterze operacyjnym (podglądy, podsłuchy, prowokacje, czyli tzw. zakupy kontrolowane itp.), prewencyjnym (np. uczestniczyła w przetargach) i edukacyjnym. Proponuję zmianę zasad organizacji przetargów - dla towarów i usług o precyzyjnie określonych parametrach byłyby one dwustopniowe (etap 1 - przedstawienie pełnych ofert bez ceny; etap 2 - przedstawienie cen), a dla dóbr i usług wystandaryzowanych (np. artykuły biurowe) odbywałyby się przez internet. Działania antykorupcyjne muszą być połączone z działaniami mającymi na celu odpartyjnienie państwa. Uważam, że trzeba zlikwidować możliwość łączenia mandatu poselskiego ze stanowiskiem niższym niż stanowisko ministra. Poseł - minister - zgoda, bo to stanowisko polityczne. Natomiast na stanowiskach sekretarzy stanu należy zatrudniać fachowców. Wraz z partyjnymi sekretarzami stanu muszą zniknąć doradcy polityczni. Prześwietleniu - pod kątem kwalifikacji i kompetencji - powinni podlegać członkowie rad nadzorczych w spółkach skarbu państwa. Na żądanie SDPL ich lista została opublikowana w Internecie, ale to za mało. W przyszłości musi to być nakazane prawem. Opinia publiczna powinna poznać nazwiska tych osób. Powinna być także znana ich przynależność partyjna. Należy oddzielić stanowisko Prokuratora Generalnego (apolityczne) od stanowiska ministra sprawiedliwości (politycznego). Generalnie, powinna obowiązywać zasada: tyle fachowości, ile to możliwe, tyle polityki, ile konieczne. Politycy powinni samoograniczyć się, a prezydent musi tego wszystkiego pilnować.

Powrót do "Forum" / Do góry