Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 05.08.05 / Powrót

Przepraszam, że z tak błahym pytaniem wyskakuje, kiedy będzie wiadomo do jakich komisji wyborczych będziemy przydzieleni? Wiem, że to nie jest dobre miejsce, aby o to pytać, jednak zależałoby mi na odpowiedzi, dziękuję.

Jeśli chodzi o to, gdzie będzie można oddać głos, proszę śledzić obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej w miejscu swego zamieszkania. Zgodnie z ordynacją wyborczą, informacje o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych podaje do wiadomości publicznej przez rozplakatowanie wójt lub burmistrz (prezydent miasta) najpóźniej 30 dnia przed dniem wyborów. Jeśli natomiast chodzi o członkostwo w komisji wyborczej, obwodową komisję wyborczą powołuje spośród wyborców najpóźniej w 21 dniu przed dniem wyborów wójt lub burmistrz (prezydent miasta). W skład komisji powołuje się od 6 do 10 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych lub upoważnione przez nich osoby (jeśli kandydatów jest więcej, wybór następuje w drodze publicznego losowania) oraz jedną osobę wskazaną przez wójta lub burmistrza.

Powrót do "Forum" / Do góry