Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 12.08.05 / Powrót

Co uważa Pan za swój największy sukces w karierze polityka? Czy Pański pobyt w Sejmie i rządzie uważa Pan za sukces? Czy jest Pan liberałem?

Zaczynając od końca, kiedyś okrzyknięto mnie lewicowym liberałem, bo na początku transformacji opowiedziałem się za prywatyzacją przedsiębiorstw państwowych i ograniczaniem deficytu budżetowego. Nie jestem jednak liberałem, lecz socjaldemokratą, który do tego jest dobrze wykształconym ekonomistą. Nie mogę zatem aprobować wszystkich "radosnych" pomysłów ekonomicznych moich kolegów. Jeśli chodzi o mój pobyt w Sejmie i rządzie (przy czym w rządzie byłem dość dawno, ostatnio blisko 10 lat temu), oczywiście w karierze polityka bycie posłem, w tym wicemarszałkiem i marszałkiem Sejmu oraz zajmowanie funkcji rządowych jest sukcesem. W moim przypadku sukces ten był tym większy, że wybierano mnie na kolejne kadencje, (ta jest czwartą) najpierw w okręgu pilskim, a ostatnio warszawskim coraz większą liczbą głosów, zatem wyborcy dostrzegali i doceniali moją działalność. W tej kadencji za swój sukces polityczny jako marszałka Sejmu, a byłem nim przez 30 miesięcy, uważam m.in. to, że w Prezydium, gdzie były różne opcje polityczne, żadna decyzja nie zapadła większością głosów ani moją autorytarną decyzją, choć mogłem takie podejmować. Wszystko konsultowałem i doprowadzałem do porozumienia zyskując opinię człowieka koncyliacyjnego, który ma swoje poglądy, nie ukrywa ich, wiadomo czego można się po nim spodziewać, ale też wiadomo, że można z nim rozmawiać, nawet jeśli jest się z innej opcji. Uważam to za cechę istotną w obecnej sytuacji. Oczywiście, wiele rzeczy mogłem zrobić lepiej. Nikt nie jest doskonały. Generalnie sukcesem w polityce jest przekonanie innych do swoich racji. Chciałbym, aby mój sposób widzenia świata się sprawdził, żeby ludzie uwierzyli w nową, wolną od patologii, uczciwą i dotrzymującą słowa lewicę tworzoną przez Socjaldemokrację Polską, w naszą wizję socjaldemokratycznej, tolerancyjnej, solidarnej i rozwijającej się Polski.

Powrót do "Forum" / Do góry