Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 22.08.05 / Powrót

Jaka jest Pana koncepcja polityki wschodniej (Rosja, Białoruś, i in. )? Sytuacja obecna jest fatalna, wręcz szkodliwa dla naszej gospodarki, a tym samym obywateli.

Stosunki Polski z Rosją, Ukrainą czy Białorusią nie są tylko stosunkami bilateralnymi, ale - z racji naszego członkostwa w UE - stosunkami Unii Europejskiej z tymi krajami. Po to weszliśmy do Unii Europejskiej, żeby prowadzić politykę wschodnią wspólnie z UE, bo tylko wtedy będzie ta polityka silna i skuteczna. Polska powinna jednak - z racji znajomości tematu - być ważnym architektem tej polityki. Do normalizacji naszych stosunków ze wschodnimi sąsiadami powinniśmy dążyć w ściślejszej niż dotychczas współpracy z Niemcami, Francją, Wielką Brytanią oraz naszymi partnerami z krajów bałtyckich. Jeśli chodzi o Rosję, powinniśmy otrząsnąć się z niedawnych obaw, uprzedzeń i kompleksów wobec tego kraju. Rosja nie zagraża już naszej suwerenności, nie powinniśmy więc widzieć w niej wroga. Chciałbym prowadzić z Rosją racjonalny partnerski dialog oparty na fundamencie obopólnych korzyści, rozmawiać z prezydentem Putinem najpierw o gospodarce i współpracy między naszymi narodami, a potem o historii wyjaśniając i zamykając bolesne sprawy. Hasłem przewodnim mojej polityki wobec Rosji byłyby dwa równo traktowane słowa: prawda i partnerstwo. Co do Białorusi, powinniśmy wspierać ruchy demokratyczne w tym kraju, ale potrzebne jest zaangażowanie w tej kwestii nie tylko Unii Europejskiej, lecz także USA. Sami niewiele możemy zdziałać, mamy jednak - wraz z Litwą i innymi krajami bałtyckimi - moralny obowiązek zwracania uwagi Unii Europejskiej na łamanie praw obywatelskich na Białorusi. Stosunki Polski z Ukrainą powinny zostać podniesione do rangi strategicznych. Konieczne jest zacieśnianie naszych wzajemnych więzi politycznych i gospodarczych. W interesie Polski leży popieranie aspiracji Ukrainy do włączenia się w struktury atlantyckie i europejskie. Jako prezydent zamierzam inicjować i patronować wszelkiego rodzaju programom szkoleniowym, informacyjnym, edukacyjnym i stypendialnym, przecierającym Ukrainie drogę do NATO i Unii Europejskiej.

Powrót do "Forum" / Do góry