Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 25.08.05 / Powrót

Jestem 50 letnim bezrobotnym po wyższych studiach magisterskich. Urzędy pracy robią kursy dla bezrobotnych raz na 2 lata, po których znów nie ma pracy. Czy ma pan pomysł na pomoc dla bezrobotnych nie z własnej winy.

Nie mam pomysłu oddzielnie dla różnych grup bezrobotnych (większość z nich nie może znaleźć pracy nie z własnej winy). Mam natomiast - nie tyle pomysł, ile całościowy program - walki z bezrobociem, który obejmuje działania na wielu polach. Jednym z jego zasadniczych elementów jest obniżenie pozapłacowych kosztów pracy: składek ZUS na fundusz chorobowy - dla wszystkich przedsiębiorców, składek ZUS na ubezpieczenie społeczne - dla mikroprzedsiębiorców oraz dla osób rozpoczynających po raz pierwszy działalność gospodarczą (to się już częściowo stało z inspiracji SDPL, ale trzeba iść jeszcze dalej), a także refundowanie przez rok składki ZUS od zatrudnianych bezrobotnych i absolwentów. Równolegle należy zachęcać i tworzyć warunki do inwestowania m.in. przez szersze i łatwiejsze kredytowanie inwestycji małych i średnich przedsiębiorstw (to one głównie tworzą miejsca pracy). W tym celu powinien powstać Fundusz Poręczeniowo-Gwarancyjny dla MSP, który byłby zasilany z wpływów z prywatyzacji. Proponuję też, by jako zabezpieczenie kredytu na działalność gospodarczą dla małych przedsiębiorstw mogły być wykorzystane środki zgromadzone w Otwartych Funduszach Emerytalnych. Trzeba też usuwać bariery w inwestowaniu, m.in. poprzez walkę z korupcją (Niezależna Agencja Antykorupcyjna), doprowadzenie do spójności i jednoznaczności przepisów podatkowych, skomputeryzowanie urzędów hipotecznych, zwiększenie roli sądownictwa polubownego, skierowanie środków Unii Europejskiej w większym stopniu na budowę infrastruktury na terenach Polski B i C, oraz powołanie Rzecznika Podatnika-Przedsiębiorcy reprezentującego MSP wobec urzędów publicznych. To nie są jakieś cudowne recepty, bo takich nie ma. Pomóc może jedynie - i to w dłuższej perspektywie - zestaw cząstkowych działań. Cała polityka gospodarcza musi być podporządkowana skutecznej walce z bezrobociem.

Powrót do "Forum" / Do góry