Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 31.08.05 / Powrót

W jaki sposób SDPL zamierza walczyć z młodocianymi przestępcami? Młodzi chuligani, tzw. "blokersi" czy też "dresiarze" są zmorą miejskich osiedli. Rozboje, kradzieże, wymuszenia i bójki są na porządku dziennym. Czy Socjaldemokracja Polska ma jakiś program walki z tym problemem?

Działanie powinno iść w dwóch kierunkach. Z jednej strony potrzebna jest bardziej intensywna praca z młodzieżą, zwłaszcza z tzw. trudnych dzielnic. Zajęcia sportowe, pozalekcyjne, koła zainteresowań – te wszystkie formy spędzania wolnego czasu powinny być upowszechniane i wspomagane różnymi środkami przez państwo. Edukacja, sport, szanse awansu społecznego to bowiem najlepsze lekarstwa na chorobę blokersów. Socjaldemokracja Polska zamierza skorzystać z doświadczeń państw europejskich, które od lat prowadzą programy zmierzające do integracji i rozwoju młodzieży z tych środowisk. Z drugiej strony, nie może być pobłażania dla sprawców drobnych przestępstw i wykroczeń, bo to tworzy klimat dla przestępstw znacznie poważniejszych. Sprawcy takich przestępstw powinni być karani adekwatnie do popełnionych szkód. Najlepiej tak, by podczas odbywania kary nie spotykali się ze środowiskiem zdemoralizowanych przestępców. Warto więc byłoby upowszechnić dla nich, zamiast kary bezwzględnego ograniczenia wolności, karę prac publicznych prowadzonych pod nadzorem kuratora.

Powrót do "Forum" / Do góry