Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 14.12.05 / Powrót

Czy uważa Pan, że homoseksualiści powinni mieć prawo do adopcji dzieci i czy powinno się legalizować (nazywać małżeństwem) związek ludzi tej samej płci. Jeśli nie, to dlaczego popiera Pan parady równości, które zdają się do tego prowadzić?

Nie uważam, że homoseksualiści powinni mieć prawo do adopcji dzieci, natomiast uważam, że ich związki - nazwałbym je partnerskimi, a nie małżeńskimi - powinny być zalegalizowane po to, by np. partnerzy mogli mieć wspólny majątek i dziedziczyć po sobie. To co myślę w tej sprawie, nie ma nic wspólnego z moim poparciem dla parad, wieców czy marszów równości. Polska konstytucja gwarantuje obywatelom wolność organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich. Każdemu zapewnia się też wolność wyrażania swoich poglądów. Parady równości są zgromadzeniami pokojowymi. A więc nawet gdybym był przeciw legalizacji związków partnerskich, broniłbym prawa homoseksualistów do publicznych demonstracji, podobnie jak czyniłbym to w przypadku innych pokojowych zgromadzeń. Zresztą uczestnicy tych parad wzywają do tolerancji i poszanowania praw wszystkich mniejszości - nie tylko seksualnych. Są też wśród nich nie tylko homoseksualiści.

Powrót do "Forum" / Do góry