Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 26.01.06 / Powrót

Z którymi partiami chciałby pan zjednoczenia lewicy? Jaki jest cel tej koalicji, jaka będzie jej nazwa? Pozdrawiam. Robert

Jeśli używamy słowa jednoczenie, to nie należy przez to rozumieć, że powstanie jakaś jedna partia. Chodzi o porozumienie, koalicję wyborczą, która być może, w jakiejś perspektywie, doprowadzi do połączenia organizacyjnego. Widziałbym w tej koalicji wszystkie partie i ugrupowania lewicowe i centrolewicowe, dla których istotnymi wartościami są państwo prawne, wolności i prawa człowieka, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, tolerancja i poszanowanie praw mniejszości. Partie, które sprzeciwiają się wszelkim próbom upartyjniania i zawłaszczania państwa oraz chciałyby, żeby Polska była jednym z liderów integracji europejskiej. Takie wreszcie, które opowiadają się za sensowną, długofalową polityką społeczną i gospodarczą. SDPL prowadziło już na ten temat rozmowy z SLD, Partią Demokratyczną, Zielonymi 2004. Bierzemy też pod uwagę inne drobniejsze partie. Jeśli udałoby się nam zawrzeć porozumienie, można by je nazwać np. porozumieniem na rzecz demokracji i rozwoju (odpowiednik włoskiego "drzewa oliwnego"). Jego celem byłoby przeciwstawienie się procesom zawłaszczania państwa przez obóz rządzący, stworzenie silnej alternatywy dla narodowo-konserwatywnej, niechętnej Europie i populistycznej prawicy. Startując razem w ewentualnych przedterminowych wyborach mamy szansę zablokować PiS i jego satelitów w niepohamowanym pędzie do pełni władzy, dla zdobycia której gotowi są naruszać zasady demokratycznego państwa prawnego.

Powrót do "Forum" / Do góry