Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 14.02.06 / Powrót

Dlaczego matki po rozwodach wychodząc drugi raz za mąż, mimo że mają wyrok o alimenty są pozbawione praw do zaliczki alimentacyjnej??? Tzw. rodziny pełne, choć dzieci nie są wychowywane z ojcem tych dzieci!!!

Ustawa o zaliczce alimentacyjnej dotyczy osób samotnie wychowujących dzieci. Jest to pomoc materialna wypłacana w sytuacji, gdy np. jeden z rodziców, zobowiązany wyrokiem sądu do płacenia alimentów, nie wywiązuje się z tego obowiązku, w związku z tym rodzina cierpi niedostatek. Zaliczka przysługuje tylko wtedy, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 583,00 zł. Nie ma to nic wspólnego z prawem do alimentów zasądzonych przez sąd. Ono nadal istnieje, chyba że sąd zmieni decyzję. W tej samej ustawie zawarte są przepisy usprawniające system egzekucji alimentów od osób zobowiązanych do ich płacenia.

Powrót do "Forum" / Do góry