Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 08.03.06 / Powrót

Jak widzi Pan przyszłość socjaldemokracji w Polsce, w UE i na świecie? Czy jej idee przetrwają i kiedyś okażą się bardziej skuteczne, wydajne niż liberalne podejście do gospodarki i życia?

Idee socjaldemokracji nie są sprzeczne z liberalnym podejściem do życia, wręcz przeciwnie. Na etos lewicy składają się dwie grupy spraw. Pierwsza jest ściśle związana z rozumieniem demokracji, z pojmowaniem zasad pluralizmu i współżycia społecznego, druga - ze rozumieniem solidarności i sprawiedliwości społecznej. W pierwszej znajdują się takie wartości, jak neutralność światopoglądowa państwa, wolność sumienia i wyznania, tolerancja dla innych poglądów, niedyskryminacja kogokolwiek z jakiegokolwiek powodu, stanowczy sprzeciw wobec przejawów ksenofobii czy też nienawiści rasowej lub narodowościowej. W drugiej grupie naczelną zasadą jest dążenie do wyrównywania szans i ochrona słabszych. O ile ta druga grupa spraw jest spotykana także w programach innych partii, w tym prawicowych, o tyle pierwsza jest przypisana przede wszystkim lewicy, a także tzw. liberalnej prawicy. Łącznie zasady i cele wymienione w obu tych grupach są charakterystyczne tylko dla partii lewicowych, socjaldemokratycznych. Myślę, że w perspektywie zdecyduje to o ich przewadze i zwycięstwie nad innymi opcjami.

Powrót do "Forum" / Do góry