Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 20.03.06 / Powrót

Sądzę, że wszystkie demokratyczne partie parlamentarne jak i nieparlamentarne, przeciwne PiS-owi, LPR-owi i Samoobronie, i łamaniu przez nie zasad demokratycznego państwa, powinny powołać osobę lub instytucję pozarządową, która będzie niezależna od układu politycznego, i będzie stać na straży demokracji. Taka instytucja mogłaby się składać z byłych Rzeczników Praw Obywatelskich, autorytetów w dziedzinie prawa oraz konstytucji. Taką instytucję można by powołać za pomocą inicjatywy obywatelskiej. Powinna ona móc postawić Rząd, Prezydenta i członków parlamentu przed Trybunałem Stanu.

Powołanie takiej instytucji wymagałoby zgody Sejmu (a więc także przynajmniej części posłów z wymienionych przez Pana – Panią partii) oraz zmiany ustawy, która mówi, że uchwałę o postawieniu przed Trybunałem Stanu podejmuje Sejm lub – w przypadku prezydenta – Zgromadzenie Narodowe, a także zmiany konstytucji. Byłoby to zatem niemożliwe. Być może natomiast warto powołać społecznego rzecznika praw obywatelskich, ale dajmy jeszcze czas obecnemu na wykazanie się. Zgadzam się, że wszystkie demokratyczne partie parlamentarne i nieparlamentarne, przeciwne PiS-owi, LPR-owi i Samoobronie, powinny wspólnie przeciwstawić się łamaniu przez nie zasad demokratycznego państwa. Stąd mój apel o zawarcie paktu dla demokracji, o którym piszę niżej. Paktu, w którym zobowiążemy się, że wspólnie będziemy bronić najważniejszych zasad demokratycznych, takich jak: niezależne media, niezawisłe sądy, domniemanie niewinności, poszanowanie praw opozycji i mniejszości, niedyskryminowanie nikogo w życiu publicznym, apolityczność RPO i NIK, wysoki poziom etyczny i kompetencyjny kandydatów na wysokie urzędy, administracja publiczna budowana na podstawie kompetencji, a nie partyjnych koneksji, neutralność światopoglądowa państwa, prawo do odbywania zgromadzeń, wolność słowa i poszukiwań artystycznych.

Powrót do "Forum" / Do góry