Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 20.03.06 / Powrót

Jakie ma Pan zdanie, czy w Polsce przy tak wysokich podatkach oraz biurokracji przeciętny obywatel ma szanse otworzyć i rozwinąć własny interes, kiedy na samym początku już mały zakładzik musi dostosowywać do wymogów unijnych, co wiąże się z ogromnymi kosztami i stosem planów, biznesplanów itd. ???Moim zdaniem nie ma szans, tym bardziej, że konkurencja jest ogromna, a państwo zamiast wspierać małe przedsiębiorstwa jeszcze utrudnia im sam start. Pozdrawiam serdecznie Marcin

Chodzi nie tyle o podatki, ile koszty pracy. SDPL zgłaszała propozycje dotyczące ich obniżenia, w tym np. obniżenie składki ZUS dla rozpoczynających po raz pierwszy działalność gospodarczą do 15% obecnej składki przez 2 lata. Zaproponowaliśmy też różne formy wsparcia małych przedsiębiorstw, m.in. utworzenie dla nich Funduszu Poręczeniowo-Gwarancyjnego i generalnie – stworzenie przyjaznego klimatu dla działalności gospodarczej. Tego klimatu niestety nie ma, jednak nie z winy Unii Europejskiej, ale naszej własnej. Rejestracja praw własności (np. do nieruchomości) trwa w Polsce 197 dni, w Unii Europejskiej (średnia dla 15 krajów) 39 dni, na Słowacji – 17, w Holandii – 5, na Litwie – 3, a w Norwegii…jeden dzień (sic!). W Polsce trzeba w ciągu roku zrealizować 43 płatności podatkowych, podczas gdy na Słowacji – 31, w Czechach – 14, na Litwie – 13, w Estonii – 11, w Hongkongu i Chinach – jedną. Na dochodzenie należności sądowych w Polsce czeka się 1000 dni, w Estonii – 158, w Holandii – 48. Bank Światowy przebadał 150 krajów pod kątem łatwości prowadzenia interesów. Polska zajęła ogółem 54 miejsce, ale np. w kategorii liczby licencji i koncesji wymaganych do prowadzeni a działalności - 120., liczby rozliczeń, jakich przedsiębiorca musi dokonać w ciągu roku – 106., czasu potrzebnego na egzekucję zobowiązań – 104, czasu potrzebnego na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 92., łatwości uzyskania kredytu – 88., a rejestracji praw własności – 75. Wyliczono, że gdyby Polska przeprowadziła reformy ułatwiające prowadzenie biznesu, stopa bezrobocia spadłaby z 18 do ok. 12, proc.!, a wzrost gospodarczy przyspieszyłby o 30 proc. Niestety, rządzących obchodzą inne sprawy – rozliczenia, igrzyska polityczne, zawłaszczanie państwa, ciągłe podgrzewanie atmosfery i wojny wszystkich ze wszystkimi.

Powrót do "Forum" / Do góry