Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 04.04.06 / Powrót

W artykule z "Życia Warszawy" można przeczytać, że nie podziela Pan wielu poglądów Leszka Balcerowicza. Chciałbym dowiedzieć się, o jakie różnice w poglądach chodzi, jak również usłyszeć krótkie uzasadnienie. Jestem równie ciekawy elementów wspólnych i oceny dotychczasowych działań prezesa NBP. Serdecznie pozdrawiam, Michał

To, że nie podzielam wielu poglądów Leszka Balcerowicza jest naturalne, ponieważ jestem socjaldemokratą, czyli opowiadam się za polityką równych szans (ochrony słabszych) natomiast Leszek Balcerowicz wyznaje liberalne poglądy na gospodarkę. Czyli opowiada się za tym, żeby było jak najmniej państwa, jak najwięcej rynku. Nie jestem – tak jak Balcerowicz – zwolennikiem podatku liniowego, zmniejszania łącznej kwoty środków przeznaczanych na świadczenia socjalne (co innego trafny ich podział), szybkiej prywatyzacji wszystkich firm, ograniczania praw pracowniczych. Jeśli chodzi o ocenę dotychczasowych działań Leszka Balcerowicza, to jest ona zróżnicowana. Niewątpliwe są jego zasługi jako wicepremiera i ministra finansów dla pierwszego okresu transformacji w Polsce (początek lat 90.), mimo że nie ustrzegł się też pewnych błędów. Elementy wspólne to sprzeciw wobec demagogii i ignorancji ekonomicznej, polityka proeuropejska, wejście Polski do strefy euro.

Powrót do "Forum" / Do góry