Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 18.06.02 / Powrót

Dlaczego tylko prywatnie chce Pan odpowiedzieć na pytanie w sprawie przepisów dotyczących przyciemniania szyb samochodowych? Ja też chcę znać odpowiedź, jak się ma regulamin ONZ do wolności obywatelskich w Polsce (wolności zaciemniania szyb). Wg konstytucji tylko ustawa może ograniczyć wolność. Mam nadzieję, że tego dotyczyło pytanie.

Sądziłem, że kwestia ma zbyt szczegółowy charakter, dlatego prosiłem internautę o prywatny adres. Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 5 ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z późn. zm.) pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego zapewniało m.in. dostateczne pole widzenia kierowcy. Zatem ograniczenie ustawowe istnieje. Oprócz ustaw obowiązują nas też międzynarodowe porozumienia. Na mocy ustawy Minister Transportu i Gospodarki Morskiej wydał rozporządzenie w sprawie warunków technicznych i badań pojazdów, w którym przywołane zostały przyjęte przez Polskę międzynarodowe regulaminy stanowiące załączniki do Porozumienia dotyczącego przyjęcia jednolitych warunków homologacji i wzajemnego uznawania homologacji wyposażenia i części pojazdów. Przepisy Regulaminu nr 46 Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ określają dwie strefy wymaganego pola widzenia kierowcy w promieniu 180 stopni, do tyłu w lusterka wsteczne i wymóg wyposażenia pojazdu w lusterko wsteczne po prawej stronie pojazdu, o ile lusterko wewnętrzne nie zapewnia dostatecznej widoczności do tyłu. Z kolei przepisy Regulaminu nr 43 EKG ONZ dopuszczają w pojeździe oszklenia o przepuszczalności światła poniżej 70 proc. dla szyb innych niż przednie i nie posiadających wpływu na pole widzenia kierowcy. Zatem, zdaniem Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej, nie ma podstaw prawnych zakazujących umieszczania folii nie posiadających wpływu na omówione powyżej wymagane pole widzenia kierowcy. W praktyce dotyczy to tylnych szyb bocznych oraz szyby tylnej.

Powrót do "Forum" / Do góry