Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 01.06.06 / Powrót

Polska zaangażowała się w przemiany na Ukrainie i Białorusi co spowodowało negatywną reakcję Rosji. Czy nie uważa Pan, że w imię utrzymania dobrych stosunków z Rosją, powinniśmy zaprzestać angażowania się w w/w krajach?

Nie uważam, że Polska powinna przestać angażować się w przemiany na Ukrainie i w Białorusi. W interesie Polski leży popieranie aspiracji Ukrainy do włączenia się w struktury atlantyckie i europejskie. Jeśli chodzi o Białoruś, jest ona plamą na europejskiej demokracji. Wraz z Litwą i innymi krajami bałtyckimi mamy moralny obowiązek zwracania uwagi Unii Europejskiej na łamanie praw obywatelskich w tym kraju, przekonywania naszych unijnych partnerów, że Białoruś w pełni zasługuje na to, by żyć w wolności, demokracji i sprawiedliwości, a także mieć należne miejsce w procesie integracji z Europą. Politykę wschodnią, w tym wobec Rosji, musimy jednak prowadzić wspólnie z Unią Europejską, bo tylko wtedy będzie to polityka silna i skuteczna. Możemy i powinniśmy być architektem tej polityki pod warunkiem, że nasze proeuropejskie nastawienie nie będzie w żaden sposób kwestionowane oraz nie będziemy posądzani o odruchową antyrosyjskość. Niestety, ten warunek nie jest spełniony. Polska polityka europejska jest dziś niekonsekwentna, niewiarygodna i w efekcie nieskuteczna. Do głosu dochodzą postawy i opinie niechętne, lub wręcz wrogie wobec Europy i naszych sąsiadów.

Powrót do "Forum" / Do góry