Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 01.06.06 / Powrót

Pracownik samorzadowy (urząd gminy) nie będący kierownikiem w sytuacji, gdy zostaje wybrany radnym gminnym, nie może sprawować obu tych funkcji jednocześnie. Poseł może być jednocześnie nie tylko szeregowym pracownikiem rządu, ale nawet ministrem lub premierem. Czy prawo jest równe, czy równiejsze???

Poseł nie może być pracownikiem administracji rządowej. Zgodnie z art. 30. ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, w okresie wykonywania mandatu posłowie i senatorowie nie mogą wykonywać pracy na podstawie stosunku pracy w kancelariach Sejmu, Senatu oraz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w Biurze Trybunału Konstytucyjnego, w Najwyższej Izbie Kontroli, w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, w Krajowym Biurze Wyborczym, w Państwowej Inspekcji Pracy, w administracji rządowej i samorządu terytorialnego - z wyjątkiem stosunku pracy z wyboru - oraz nie mogą wykonywać pracy w charakterze sędziego i prokuratora, pracownika administracyjnego sądu i prokuratury, a także nie mogą pełnić zawodowej służby wojskowej. Poseł może natomiast pełnić kierownicze stanowisko państwowe – być ministrem, lub sekretarzem stanu. Minister to stanowisko polityczne – więc akurat tej zasady bym nie podważał, ale sekretarza stanu już bym z tego wyłączył. SDPL postulowała w swoim programie wyborczym niełączenie mandatu posła ze stanowiskami poniżej ministra. Jeśli chodzi o radnych, nie mogą oni być zatrudnieni jedynie w urzędzie gminy, w której uzyskali mandat, mogą natomiast w innej. W przypadku, gdy są to gminy sąsiadujące ze sobą, może to powodować konflikt interesów, zatem nie jest to najszczęśliwsze rozwiązanie.

Powrót do "Forum" / Do góry