Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 06.07.06 / Powrót

"Osoby karane prawomocnymi wyrokami sądowymi, czyli przestępcy, mogą kandydować do Sejmu i jeśli zostali skazani w trakcie pełnienia mandatu, mandat ten sprawują nadal (...),takiej możliwości nie mają przestępcy, którzy chcieliby kandydować do władz samorządu terytorialnego i Parlamentu Europejskiego" - a nawet zostaną zeń wykluczeni! Panie przewodniczący SDPL, Marku Borowski, to jak te przepisy się mają do art. Konstytucji RP, skoro art. 32 gwarantuje nam te same prawa, a art.60 gwarantuje wszystkim równe prawa do służby publicznej. Jak ja, zwykły obywatel mam to rozumieć? Albo wszyscy powinni z mocy konstytucji mieć prawo wybieralności, albo wszyscy karani powinni mieć z tego samego prawa zakaz niezależnie od rodzaju służby publicznej.

Poruszona przez Pana sprawa równego dostępu do służby publicznej oczywiście wynika z konstytucji, tyle tylko, że choć mówi się popularnie, iż posłowie, senatorowie, radni, prezydent Polski i prezydenci miast, czy burmistrzowie pełnią funkcję publiczną, to w rozumieniu prawnym funkcjonariuszami służby publicznej nie są. Służba publiczna to nie są bowiem funkcje wybieralne, lecz szeroko rozumiana administracja rządowa i samorządowa, w której jest się zatrudnionym. Jeśli chodzi o funkcje wybieralne, konstytucja wypowiada się jedynie na temat ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu. Nie wypowiada się natomiast na temat ordynacji wyborczej do samorządu terytorialnego pozostawiając to ustawodawcy. I ustawodawca wprowadził, bo mógł, dla ubiegających się o funkcje z wyboru w samorządzie terytorialnym zakaz kandydowania dla osób karanych. To samo dotyczy Parlamentu Europejskiego. W przypadku posłów i senatorów do Sejmu i Senatu RP konstytucja odnosi się do ordynacji wyborczej i wymieniając inne kryteria, nie wymienia kryterium karalności. Dlatego trzeba zmienić konstytucję dodając kryterium niekaralności i SDPL złożyła projekt takiej zmiany.

Powrót do "Forum" / Do góry