Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 22.09.07 / Powrót

Jakie zmiany powinny nastąpić w polityce zagranicznej Polski, aby poprawić nasze stosunki z UE?

Lewica i Demokraci sformułowali w tym zakresie 5 zadań. Po pierwsze, Polska musi dobrze poruszać się w Unii, a więc w zgodzie z zasadami gry, a nie wbrew nim. Zamiast blokować decyzje, powinna starać się kształtować je na najwcześniejszym możliwym etapie. Po drugie, musimy znaleźć się w strefie Schengen i przyjąć wspólną walutę "euro". Po trzecie, Polska musi mieć dobry warsztat polityki europejskiej, co oznacza wzmocnienie struktur i mechanizmów jej wypracowywania w kraju. Biorąc pod uwagę rolę szefa rzadu w realizacji polityki europejskiej, wskazane jest utworzenie niewielkiego Sekretariatu Europejskiego w bezpośrednim otoczeniu premiera. Po czwarte, Polska musi odbudować swoje sojusze, w tym z państwami Trójkata Weimarskiego i Grupy Wyszehradzkiej, jak i relacje bilateralne oraz sojusze doraźne, zawierane dla realizacji konkretnych projektów. Po piąte i najważniejsze, Polska musi mieć czytelną wizję spraw, którymi powinna zająć się Unia Europejska w najbliższych latach. Np. w kwestiach gospodarczych polskim priorytetem powinno być dokończenie jednolitego europejskiego rynku poprzez usunięcie barier, które w dalszym ciagu wystepują w przepływie osób, towarów, kapitału i usług. Zapraszam na strony www.sdpl.org.pl oraz www.lid.org.pl gdzie znajduje się pełna wersja naszego programu.

Powrót do "Forum" / Do góry