Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 10.11.07 / Powrót

Panie marszałku, czy istnieje według Pana jakakolwiek szansa na zreformowanie Sejmu i Senatu? Mam tu na myśli zniesienie lub ograniczenieimmunitetu, likwidacja Senatu, ograniczenie liczby posłów (np. po 10 zwojewództwa), odejście z klubu równoznaczne z utratą mandatu.

Nie wszystkie zmiany, sugerowane w tym pytaniu, uważam za potrzebne i uzasadnione. Jeśli chodzi o ograniczenie immunitetu, jestem za. Immunitetposelski powinien być ograniczony do działalności poselskiej. Chodzi tu m.in. o wystąpienia posłów w Sejmie, głosowania, zgłaszanie wniosków na posiedzeniu izby lub jej organów, podejmowanie inicjatyw ustawodawczych lub uchwałodawczych, wnoszenie interpelacji lub zapytań poselskich, podejmowanie interwencji, uzyskiwanie informacji i materiałów. Myślę, że w tym Sejmie jest na to szansa. Nie widzę natomiast potrzeby ograniczenia liczby posłów, bowiem utrudniłoby to wyborcom dostęp do "swoich" posłów, wybranych w ich okręgu. Jestem też przeciw regulacjom, które pozbawiałyby posła mandatu za odejście z klubu (wymagałoby to zresztą zmiany konstytucji). Jeśli np. klub sprzeniewierza się wyborcom, nie realizuje programu, z jakim partia szła do wyborów, to poseł - chcąc pozostać wiernym sobie - nie ma innej drogi, jak rozstać się z dotychczasowymi kolegami. Pewna reforma Sejmu jest potrzebna. Powinna np. zostać ograniczona rola marszałka tej Izby i klub Lewicy i Demokratów zamierza wnieść projekt takiej uchwały. Szans na likwidację Senatu, biorąc pod uwagę jego skład, nie widzę.

Powrót do "Forum" / Do góry