Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 25.06.02 / Powrót

Dalszy ciąg problemu przyciemniania szyb samochodowych. Dziękuję za odpowiedź, ale nie takiej oczekiwałem. Jest ona wyczerpująca i dogłębna, ale jest to odpowiedz ministra infrastruktury. Zatem powtórzę: Czy dopuszczalne jest, aby wolność ograniczały regulaminy ONZ, skoro wg konstytucji wolność może być ograniczona tylko ustawą, a rozporządzenie może tylko sprecyzować to ograniczenie? Gdyby tekst regulaminu ONZ został przepisany w rozporządzeniu precyzującym ustawę wszystko byłoby OK. Tak więc pytanie ma charakter prawotwórczo-konstytucyjny, a nie dotyczy ustawy prawo o ruchu drogowym. Dotyczy tego, czy policjant ma prawo podejmować czynności na podstawie regulaminu ONZ? Wiem, to pytanie powinienem zadać TK, ale u nich to kosztuje, a u Pana jest za darmo.

O tę samą sprawę pytały dwie osoby, przy czym pierwszej chodziło o konkretny przepis, a nie kwestie prawotwórczo-konstytucyjne. Jeśli chodzi o te ostatnie - zgadzam się z Panem, że Regulamin Europejskiej Komisji Gospodarczej powinien być przepisany w rozporządzeniu i wtedy nie byłoby żadnych wątpliwości. A czy policjant ma prawo podejmować czynności na podstawie tego Regulaminu? Opinie prawników są podzielone i rzeczywiście chyba tylko Trybunał Konstytucyjny mógłby to rozstrzygnąć. Rzecz w tym, że regulaminy są załącznikami do Porozumienia genewskiego z 20 marca 1958 r., dotyczącego "przyjęcia jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach, oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań". Porozumienie to zostało w Polsce ogłoszone (ostatnio w Dz. U. z 2001 r. nr 104, poz. 1135), jest zatem częścią prawodawstwa polskiego. Policja podejmuje czynności właśnie na podstawie tego Porozumienia traktując załączniki, mimo że nie zostały do tej pory w Polsce opublikowane, jako jego integralną część. Wątpliwości jednak są, również je podzielam. Na szczęście już wkrótce staną się bezprzedmiotowe, bowiem - w ramach dostosowywania polskiego prawa do prawodawstwa Unii Europejskiej - przygotowywane jest w sprawach objętych Porozumieniem genewskim obszerne rozporządzenie Rady Ministrów, w którym będą między innymi zawarte nie ogłoszone dotychczas regulaminy Europejskiej Komisji Gospodarczej.

Powrót do "Forum" / Do góry