Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 03.10.02 / Powrót

Czy w zjednoczonej Europie będą honorowane dyplomy polskich uczelni przy zatrudnianiu się do pracy?

W Unii Europejskiej istnieją w tym zakresie dwa systemy regulacji: sektorowy i ogólny. Systemem sektorowym, zakładającym automatyzm w uznawaniu dyplomów, uregulowanych zostało 8 zawodów (lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, farmaceuty, weterynarza, prawnika oraz architekta). System ten zakłada, że po zharmonizowaniu poziomów kształcenia (istnieje dyrektywa nakładająca pewne minimalne wymogi w tym zakresie), każde państwo członkowskie uznaje dyplomy wydane przez pozostałe państwa członkowskie obywatelom państw Wspólnoty, przyznając im tę samą moc, co dyplomom krajowym. System ogólny oparty został na zasadzie wzajemnego zaufania między państwami członkowskimi, polegającej na uznaniu dyplomów bez uprzedniej harmonizacji różnych stopni nauczania i wykształcenia. Jeśli jednak dyplom ma stanowić o dopuszczeniu do wykonywania zawodu, może on podlegać weryfikacji pod względem długości kształcenia bądź różnic programowych (gdy wykształcenie obejmuje przedmioty zasadniczo różne od wymaganych do uzyskania dyplomu krajowego). W przypadku zasadniczych rozbieżności w zawartości merytorycznej, bądź okresie trwania kształcenia osoby migrującej, państwo członkowskie uprawnione jest do zastosowania jednej z tzw. reguł kompensacyjnych, tj. do sformułowania wymogu udokumentowania stażu zawodowego, złożenia testu sprawdzającego umiejętności bądź odbycia okresu adaptacyjnego. Decyzja o zastosowaniu jednej z ww. reguł powinna być podejmowana indywidualnie w stosunku do każdego z wniosków o uznanie kwalifikacji, na podstawie analizy zawartości dyplomu. Wybór między stażem i egzaminem należy do zainteresowanego, z wyjątkiem zawodów, w których wymagana jest ścisła znajomości prawa krajowego; w takim przypadku staż lub egzamin zostają narzucone przez państwo przyjmujące. Obie formy kompensacji nie mogą być stosowane łącznie.Powrót do "Forum" / Do góry