Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 22.11.01 / Powrót

Z Pana strony internetowej wynika, że działa Pan w Fundacji "Równe szanse". Chciałbym się czegoś dowiedzieć o tej fundacji.

Fundację "Równe szanse" założyli sześć lat temu parlamentarzyści z ówczesnego województwa pilskiego. Jako poseł z tego województwa byłem wśród współzałożycieli, jednak w związku ze zmianą okręgu wyborczego złożyłem po wyborach rezygnację z członkostwa w Radzie Fundacji "Równe szanse". Fundacja podejmuje różnorodne działania, mające na celu ułatwienie dzieciom i młodzieży z niezamożnych rodzin dostępu do nauki, kultury i sportu. M.in. wyposaża w komputery i internet szkoły wiejskie, opłaca kolonie i obozy dla najbiedniejszych, finansuje działalność kulturalną i sportową prowadzoną w środowiskach o dużym bezrobociu oraz ustanawia stypendia dla zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, a środki zdobywa przez różnego rodzaju akcje dobroczynne i darowizny.

Powrót do "Forum" / Do góry