Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 15.11.02 / Powrót

Czy nie uważa Pan, że Sejm winien się zająć tym, co dzieje się z uchwalonym już prawem, a w szczególności, jak i kiedy są wydawane przepisy wykonawcze? W ostatnim z możliwych terminów minister Janik wydał rozporządzenie w sprawie wykazu wykroczeń, za które policjanci mogą nakładać mandaty karne wraz z tzw. taryfikatorem. W tym samym dniu weszło to rozporządzenie w życie, choć na wydanie tych przepisów był cały rok. Na dodatek po 6 dniach, czyli 24.10.2002 r. Pan Minister był łaskaw znowelizować to rozporządzenie, bo niestety popełniono liczne błędy.

Posłowie jak najbardziej interesują się tym, jak i kiedy są wydawane przepisy wykonawcze. Świadczą o tym liczne interpelacje i zapytania poselskie, które są bardzo istotnym elementem pracy Sejmu, nie mają jednak i nie mogą mieć charakteru sprawczego, ponieważ Sejm nie uchwala rozporządzeń. Co do podanego przez Pana przykładu - sprawdziłem. Rozporządzenie, o którym Pan pisze wydane zostało 11 października i weszło w życie 18 października, a więc nie w tym samym dniu. Do 17 października obowiązywało poprzednie rozporządzenie, a więc przepis wykonawczy istniał i nie było podstaw, by go zmieniać. Nowelizacja rozporządzenia z 11 października nastąpiła 24 października i miała na celu dostosowanie jego treści do przepisów rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, które weszło w życie z dniem 27 października. Nie było tu zatem błędów legislacyjnych i uchybień prawu, lecz nastąpiła pewna niefortunna rozbieżność terminów. Minister Janik nie mógł zwlekać z wydaniem rozporządzenia, ponieważ poprzednie traciło moc, a jednocześnie nie mogło być ono ostateczne w swej treści, ponieważ musiało być następnie dostosowane do przepisów, które wchodziły w życie w nieco późniejszym terminie. W sumie zmiany miały niewielki zakres.

Powrót do "Forum" / Do góry