Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 13.12.02 / Powrót

Nie umie Pan czytać między wierszami. W odpowiedzi na pytanie o kurs walutowy podał Pan definicję encyklopedyczną. A chodzi o to, na ile rząd i NBP ma prawo sterować kursem, a na ile ma to być kurs wolny. I co to znaczy wolny? /.../

W pytaniu "co to jest kurs walutowy?" trudno doszukać się drugiego dna. Tym bardziej wtedy, kiedy zadaje je uczeń liceum ogólnokształcącego. Miał Pan/Pani jednak prawo "czytać między wierszami". Odpowiedzią na pytanie o to, czy rząd i NBP ma prawo sterować kursem walutowym jest art. 24 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z dnia 21 listopada 1997 r.), który poniżej cytuję.
Art. 24. 1. NBP realizuje politykę walutową ustaloną przez Radę Ministrów w porozumieniu z Radą.
2. Zasady ustalania kursu złotego w stosunku do walut obcych ustala Rada Ministrów w porozumieniu z Radą.
3. NBP ogłasza bieżące kursy walut obcych oraz kursy innych wartości dewizowych.
Wyraźnie widać więc, kto decyduje o polityce kursowej i kto ją realizuje. W skład polityki kursowej wchodzi niewątpliwie decyzja o przyjęciu reżimu kursowego. Zatem organ uprawniony może zdecydować, czy kurs ma być w pełni płynny albo wolny (czyli zależny tylko od popytu i podaży na waluty), czy też przyjąć wariant kursu sztywnego bądź stałego. W dniu 11 kwietnia 2000 r. Rada Ministrów w porozumieniu z RPP podjęła decyzję o upłynnieniu kursu złotego. Uchwała sankcjonująca powyższe zmiany weszła w życie 12 kwietnia 2000 r. Zatem od tego momentu mamy w Polsce do czynienia z płynnym kursem walutowym, co jednak nie oznacza, że na poziom kursu rynkowego nie można wpływać. Przyznaje to w corocznych Założeniach polityki pieniężnej Rada Polityki Pieniężnej, pisząc, że "RPP zastrzega sobie prawo do interwencji na rynku walutowym, jeśli będzie to niezbędne dla realizacji celu inflacyjnego".

Powrót do "Forum" / Do góry