Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 26.03.03 / Powrót

Panie Marszałku, z miesiąca na miesiąc Polska bije kolejne rekordy wysokości bezrobocia. Jakie są tego przyczyny i należy zrobić, aby bezrobocie znacząco spadło?

Podstawową przyczyną bezrobocia jest w Polsce restrukturyzacja gospodarki, która oznacza jej modernizację, unowocześnienie, wzrost wydajności pracy. Ludzi zastępują nowoczesne maszyny, technologie, lepsza organizacja pracy, a to pociąga za sobą zmniejszanie zatrudnienia, zwolnienia grupowe. Te procesy są jednak niezbędne, inaczej Polska stałaby się jakimś skansenem produkcyjnym i nie wytrzymałaby konkurencji z innymi krajami - nikt by naszych produktów nie kupował, bo byłyby za drogie, przestarzałe itp. Niestety, za rządów ekipy premiera Buzka gospodarka nadmiernie wyhamowała, różne były tego przyczyny - zawinione i niezawinione przez rząd, ale w efekcie - restrukturyzacji nie towarzyszyły lub towarzyszyły w zbyt małej skali inwestycje w nowe miejsca pracy i bezrobocie zaczęło gwałtownie rosnąć. Teraz dość mozolnie przychodzi nam wprowadzać gospodarkę ponownie na tory szybszego rozwoju. Pewne sukcesy na tym polu już mamy - w ub. roku PKB wzrósł o 1,3 proc., na ten rok planowany jest wzrost o 3,5 proc. Spadek bezrobocia to jest jednak dłuższy proces i na sukces w tej dziedzinie musi się złożyć wiele elementów: polityka makroekonomiczna, ograniczanie deficytu budżetowego, polityka Rady Polityki Pieniężnej (obniżanie stóp procentowych), zmiany w Kodeksie pracy. To wszystko, w połączeniu z zakładanym wyższym tempem wzrostu gospodarczego, będzie skutkowało również poprawą na rynku pracy. Dopiero jednak wzrost przekraczający 4 proc., a w jego osiągnięciu i utrzymaniu w dłuższym okresie pomoże nam - oprócz realizowanej przez rząd strategii gospodarczej - także członkostwo w Unii Europejskiej (inwestycje zagraniczne), spowoduje zmniejszanie się bezrobocia.

Powrót do "Forum" / Do góry