Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 16.04.03 / Powrót

Panie Marszałku! Jaki cel mają wyjazdowe posiedzenia komisji sejmowych? Czyżby dana komisja nie mogła pracować jedynie w Warszawie? Przecież taki wyjazd to dodatkowe koszty!

Czasem sprawa rozpatrywana przez komisję wymaga zbadania, zebrania materiałów, udokumentowania na miejscu. Np. nie widzę nic zdrożnego w tym, że Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa zamierza ocenić przebieg usuwania skutków klęski żywiołowej w Puszczy Piskiej w 2002r. na posiedzeniu wyjazdowym w Piszu, a Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych zapozna się z wdrażaniem nowych systemów informatycznych w zakresie dowodów osobistych, paszportów, rejestru pojazdów i kierowców w gmachu Komendy Głównej Policji, a nie w gmachu Sejmu. Wprawdzie to też Warszawa, ale gdyby centrum informatyczne mieściło się w innym mieście, wyjazd byłby jak najbardziej zasadny. Sam zaproponowałem, będąc z oficjalną wizytą parlamentarną w Hiszpanii, aby sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi mogła w trakcie kilkudniowego pobytu w tym kraju zapoznać się z doświadczeniami rolników hiszpańskich po przystąpieniu Hiszpanii do Unii Europejskiej. Inaczej się ocenia na podstawie bezpośredniej obserwacji i rozmów z zainteresowanymi, inaczej - gdy skazani jesteśmy na czyjś przekaz i subiektywną z natury rzeczy opinię.

Powrót do "Forum" / Do góry