Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 22.04.03 / Powrót

Panie Marszałku! Na czym polega ustawa o ustroju rolnym, którą niedawno podpisał Prezydent Kwaśniewski?

Ustawa ta wprowadza do systemu prawa nowe regulacje dotyczące gospodarowania nieruchomościami rolnymi, które mają na celu poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych oraz zagwarantowanie prowadzenia gospodarstw rolnych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach. Ustawa zawiera definicję gospodarstwa rodzinnego, które - zgodnie z art. 23 konstytucji - jest podstawą ustroju rolnego państwa. (Za gospodarstwo rodzinne uważa się gospodarstwo rolne: 1) prowadzone przez rolnika indywidualnego, oraz 2) w którym łączna powierzchnia użytków rolnych jest nie większa niż 300 ha).
Wprowadza również i definiuje pojęcie rolnika indywidualnego, które występuje nie tylko w Polsce, ale także w wielu krajach Unii Europejskiej. (Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnej, prowadzącą osobiście gospodarstwo rolne, posiadającą kwalifikacje rolnicze, zamieszkałą w gminie, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa). Ustawa preferuje w nabywaniu nieruchomości rolnych osoby fizyczne chcące utworzyć lub powiększyć gospodarstwo rodzinne, pracowników zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej zamierzających utworzyć gospodarstwo, członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych postawionych w stan likwidacji lub upadłości oraz spółki utworzone przez pracowników zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, a także repatriantów w rozumieniu przepisów o obywatelstwie polskim. Zawiera też korzystne zmiany w ustawie o scalaniu i wymianie gruntów. Krótko mówiąc: ustawa sprzyja tworzeniu gospodarstw rodzinnych, a przeciwdziała tworzeniu latyfundiów.

Powrót do "Forum" / Do góry