Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 22.04.03 / Powrót

Panie Marszałku, czy rezerwy dewizowe NBP zostaną przekazane do Europejskiego Banku Centralnego (w całości lub części) w dniu przystąpienia Polski do UE, czy też w dniu wejścia do strefy euro?

Odpowiedź musi być trochę szersza. W momencie utworzenia Europejskiego Banku Centralnego wszystkie kraje unii monetarnej nabyły udziały w jego kapitale, w kwocie proporcjonalnej do udziału danego kraju w ogólnej licznie ludności Wspólnoty oraz udziału w jej PKB. Przy czym banki krajów, które nie uczestniczyły w strefie euro wpłaciły tylko 5 proc. należnego kapitału - resztę dopłacą po wejściu do strefy euro. Polska w momencie wejścia do Unii Europejskiej także nabędzie przypadające jej udziały w EBC wpłacając 5 proc. należnego kapitału, a pozostałe 95 proc. - po wejściu do strefy euro. Ponadto Polska przekaże część swoich rezerw dewizowych do Europejskiego Banku Centralnego po wejściu do strefy euro, nie będzie to jednak oznaczało dla NBP straty. Narodowe banki centralne traktują te transfery jako pożyczki udzielone EBC, nominowane w euro i oprocentowane na poziomie podstawowych operacji refinansujących.

Powrót do "Forum" / Do góry