Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 30.04.03 / Powrót

Być może moje pytanie będzie zbyt szczegółowe jak na obecną fazę kampanii "unijnej", ale od jakiegoś czasu, pomimo że obecnie mnie nie dotyczy to nurtuje problem wymiany informacji i dokumentów urzędowych w polskich urzędach po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Jeszcze obecnie wciąż funkcjonuje u nas w Polsce bardzo "skostniała" struktura i kultura urzędnicza na poziomie miasta i województwa, wymagająca osobistego kontaktu obywatela i urzędnika celem opłat, wglądu do dokumentów i załatwiania pewnych spraw administracyjnych i podatkowych. itp. Jakie narzędzia rząd Polski stworzył lub stworzy celem zapewnienia poprawności korespondencji dla obywateli polskich, gdy po przystąpieniu do Unii Europejskiej będzie można mieszkać, przebywać, i pracować na terenie całej Europy /.../ Grzegorz Wesołowski

Rząd opracował i przyjął plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2001 - 2006, pn. ePolska na wzór podjętej przez Unię Europejską inicjatywy eEurope. Plan ten zakłada m.in. stworzenie za pomocą narzędzi wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne, przejrzystej i przyjaznej obywatelowi komunikacji z administracją publiczną. Nastąpi komputeryzacja procesów i procedur w urzędach administracji rządowej i samorządowej - papierowy obieg informacji będzie stopniowo zastępowany obiegiem elektronicznym oraz rozwój i modernizacja połączeń internetowych. Organy władzy publicznej będą miały obowiązek zapewnienia powszechnego dostępu on-line do informacji publicznych oraz umożliwienia obywatelom i innym zainteresowanym podmiotom możliwości załatwiania swoich spraw z zakresu administracji publicznej drogą elektroniczną, w sposób interaktywny. Programy takie są obecnie wdrażane we wszystkich krajach członkowskich UE. Zgodnie z dokumentem e-Europe 2005, dostępność on-line do podstawowych usług z zakresu administracji publicznej ma być zapewniona do końca 2004 r. Zatem obywatel nie będzie musiał przyjeżdżać do urzędu w celu dokonania opłat, wglądu do dokumentów itd. a podpis elektroniczny będzie honorowany tak samo, jak autograf.

Powrót do "Forum" / Do góry