Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 09.05.03 / Powrót

Pytanie z kuchni legislacyjnej: ustawa o samorządzie terytorialnym wygląda jak stare sito, w jednym miejscu duże dziury ( skreślone artykuły) w innym miejscu zapchana do granic możliwości ( art. 24-24m). Czy nie należałoby zrobić tekstu jednolitego i uporządkować to? Kto to powinien zrobić (urząd marszałka, biuro legislacyjne, ktoś inny)?

Zgodnie z ustawą z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych, jeżeli liczba zmian w ustawie jest znaczna lub gdy ustawa była wielokrotnie uprzednio nowelizowana i posługiwanie się jej tekstem może być istotnie utrudnione, Marszałek Sejmu ogłasza jednolity tekst ustawy. (Wcześniej robił to Prezes Rady Ministrów lub właściwy minister). Przy opracowywaniu tekstów jednolitych ustaw współdziałają z Marszałkiem Sejmu organy administracji rządowej. Jednolity tekst ustawy o samorządzie terytorialnym (obecna jej nazwa - ustawa o samorządzie gminnym) ukazał się ostatnio w Dzienniku Ustaw nr 142 z 13 grudnia 2001 r. Od tego czasu nastąpiło w niej szereg kolejnych zmian, problem polega jednak na tym, iż obecnie jest ponad 450 ustaw, które miały po kilka lub kilkanaście nowelizacji - aktywność legislacyjna Sejmu jest bardzo duża między innymi w związku z potrzebą dostosowania polskiego prawa do prawodawstwa Unii Europejskiej. W miarę sił przerobowych służb prawnych i wydawniczych, rocznie ogłasza się 30 - 35 jednolitych tekstów ustaw. W niektórych przypadkach termin ogłoszenia tekstu jednolitego zawarty jest w samej ustawie.

Powrót do "Forum" / Do góry