Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 02.06.03 / Powrót

21 stycznia 2003 roku ministrowie finansów UE (Ecofin) przyjęli porozumienie, w myśl którego w UE dochody z lokat bankowych opodatkowane zostaną w 2010 r. w wysokości 35 %. Z tego co wiem to nie ma jeszcze w tej sprawie przyjętej Dyrektywy. Są plany, że ma być ona przyjęta do 1.01.2004 r. Czy przy przyjmowaniu Dyrektywy tego typu (opodatkowanie dochodów z lokat bankowych) wymagana jest zasada jednomyślności. Które państwa Pana zdaniem poprą taką harmonizację a które nie ?

Projekt dyrektywy o opodatkowaniu oszczędności w obecnym kształcie nie ma na celu wprowadzania jednolitej stawki opodatkowania. Projektowana dyrektywa opiera się na koncepcji utworzenia spójnego systemu wymiany informacji pomiędzy państwami członkowskimi o dochodach uzyskiwanych przez nie-rezydentów, mających w danym kraju siedzibę ze względów podatkowych. W ramach porozumienia dotyczącego opodatkowania oszczędności 12 państw członkowskich zobowiązało się do wprowadzenia od 1 stycznia 2004 r. systemu automatycznej wymiany informacji. Trzy państwa tj. Austria, Belgia i Luksemburg uzyskały 7-letni okres przejściowy, w czasie którego będą mogły pobierać podatek u źródła (15% w pierwszych 3 latach, 20% przez następne 3 lata i 35% w ostatnim roku). Po upływie okresu przejściowego również te państwa będą zobowiązane do wdrożenia systemu wymiany informacji.
Dyrektywa o opodatkowaniu oszczędności stanowi część tzw. Pakietu podatkowego (Tax package), który miał być przyjęty do końca 2002 roku. Ze względu na toczące się dyskusje pojawiło się opóźnienie i przyjęcie dyrektywy prawdopodobnie nastąpi na najbliższym spotkaniu Rady Ecofin tj. 3 czerwca br. Dyrektywa powinna zostać implementowana przez państwa członkowskie do 1 stycznia 2004 r.
Przy uchwalaniu aktów prawnych z zakresu podatków obowiązuje w Radzie UE zasada jednomyślności, wiec jeśli ma wejść ona w życie musi uzyskać poparcie wszystkich państw członkowskich.

Powrót do "Forum" / Do góry