Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 09.06.03 / Powrót

Hitler dzielił ludzi na Żydów i Aryjczyków. Przy wypłacie rekompensat dla sfery budżetowej przyjęto kryteria podziału obywateli na starych i młodych, twierdząc jednocześnie, że jest to podział sprawiedliwy. Czy nie jest to łamanie Konstytucji? Proszę Pana Marszałka o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

Przy ustalaniu reguł wypłacania rekompensat dla pracowników sfery budżetowej kierowano się racjonalnym podejściem do zaistniałej sytuacji a nie dyskryminacją czy też segregacją obywateli. Chodziło o połączenie odpowiedzialności za stan finansów państwa z prawem każdego obywatela do wynagrodzenia za wykonywaną pracę (art. 33 pkt 2 Konstytucji RP). Te dwa elementy determinowały formę, jaka została przyjęta (harmonogram wypłat zamiast jednorazowej spłaty zobowiązań). Budżet jest jednym z czynników kształtujących bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, jest wartością o charakterze konstytucyjnym i przyjmowanie rozwiązań będących zagrożeniem dla równowagi finansowej państwa godzi w jego stabilność wewnętrzną. Zaś Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązuje organy państwa do dbałości o jego bezpieczeństwo. Zezwala przy tym nawet na ograniczenia konstytucyjnych praw i wolności obywatela (tylko w drodze ustawy), jeżeli wymaga tego bezpieczeństwo lub stabilność państwa (art. 31 pkt 3 Konstytucji RP). Jeśli chodzi o kolejność, w jakiej realizowane są wypłaty rekompensat, to uważam, że decyzja, aby rozpocząć je od osób urodzonych najwcześniej, jest właściwa i sprawiedliwa. Zarówno ze względów etyczno-moralnych, jak i czysto pragmatycznych. A tak na marginesie, porównanie, jakim się Pan posłużył, aby "zobrazować" sytuację, było krzywdzące i wyjątkowo niesmaczne.

Powrót do "Forum" / Do góry