Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 09.06.03 / Powrót

Czy prawdą jest, że ,,ze znaku "Polska Dobra Żywność", przyznawanego wyłącznie wyrobom wyprodukowanym na terenie Polski, ma zniknąć z dniem ewentualnej akcesji przymiotnik "polska". A wszystko dlatego, że Unia Europejska nie pozwala na promocję narodowych produktów na unijnym rynku. ,,? Informację taką można przeczytać na stronie internetowej "Naszego Dziennika".

Poruszona przez Pana sprawa ma niejako dwa oblicza. Mianowicie Unia nie ustanowiła w tym elemencie ochrony konkurencji jednoznacznych i nie budzących wątpliwości przy ich interpretowaniu regulacji. Na skutek tego pojawiają się sporne kwestie, które najczęściej mają swój finał w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości. Ale nieścisłości w przepisach (naprawiane przez orzeczenia ETS) nie mogą zwalniać i nie zwalniają krajów członkowskich (od 1 maja 2004 r. również Polski) od przyjętych zobowiązań. Jednym z zasadniczych celów Unii Europejskiej było stworzenie warunków, które w kompleksowy sposób zapewniłyby pełną i zdrową konkurencję na wspólnym rynku. Aby tak się stało przyjęto wiele rozwiązań, w tym również ograniczenia w wykorzystywaniu określeń i symboli jednoznacznie wskazujących pochodzenie danego produktu. Jednakże te obostrzenia nie obejmują wszystkich aspektów. Dotyczą one tylko akcji promocyjnych, których organizatorem są instytucje administracji państwowej, i z którymi wiąże się bezpośrednie wsparcie państwa w działaniach marketingowych (chodzi głównie o wsparcie medialne i finansowe promocji nagrodzonego towaru). Nie oznacza to jednak, że prawo unijne odbiera instytucjom państwa-członka UE prawo do organizowania takich akcji. Wręcz przeciwnie. Natomiast przedsięwzięcia, będące inicjatywami organizacji pozarządowych bądź też grupy producentów, w myśl prawa wspólnotowego, nie są takimi regulacjami ograniczone. Na przykład znak TERAZ POLSKA, nadawany przez Kapitułę Fundacji Godła Promocyjnego TERAZ POLSKA pozostanie takim, jakim go znamy.

Powrót do "Forum" / Do góry