Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 16.06.03 / Powrót

Na łamach ,,Gazety Bankowej" z 6 stycznia 2003 roku w artykule pod tytułem ,,Najtrudniejszy pierwszy krok" Główny Ekonomista BZ WBK Maciej Reluga napisał ,,wprawdzie po wejściu do UE nie będą obowiązywały jeszcze Polski zapisy Paktu Stabilizacji i Rozwoju (deficyt budżetowy poniżej 3 %) grożące karami finansowymi jednak przekroczenie tego limitu może wiązać się z ryzykiem wstrzymania przez UE przepływów z niektórych funduszy pomocowych". Czy to prawda Panie marszałku?

Tak. Wprawdzie sankcje finansowe za przekroczenie 3-proc. deficytu mogą być stosowane wyłącznie w odniesieniu do krajów należących do strefy euro, jednak zgodnie z rozporządzeniem Rady UE, wobec kraju członkowskiego, który nie uczestniczy w strefie, ale korzysta z pomocy w ramach Funduszu Spójności, środki z tego funduszu mogą być w przypadku wystąpienia nadmiernego deficytu zablokowane. Duży kraj może się jednak przed tym bronić, opracowując plan stopniowej redukcji deficytu.

Powrót do "Forum" / Do góry