Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 17.06.03 / Powrót

Czy w związku z przystąpieniem do UE zmieni się coś w sądownictwie, chodzi mi o skrócenie czasu rozpatrywania spraw. Czasem proste sprawy trwają latami nie wnosząc nic nowego. Można mieć wrażenie, że jest to pewna zmowa sędziów oraz adwokatów stron.

Opieszałość polskiego sądownictwa nie wynika ze złej woli, czy też "zmowy" sędziów, lecz głównie z gwałtownego wzrostu liczby spraw kierowanych do sądów (w tym gospodarczych, a ostatnio o wykroczenia, m.in. karno-skarbowe). Niestety, w parze z tym nie idzie - przede wszystkim ze względów finansowych - przyrost kadry sędziowskiej i administracyjnej. Sytuacja ta oczywiście musi się zmienić i będzie się zmieniać, a niektóre kwestie, w tym w zakresie wzmocnienia instytucjonalnego wymiaru sprawiedliwości (w tym etatowego i finansowego) będą podlegać monitoringowi przez stronę unijną. Komisja Europejska wprawdzie uznała w tzw. Raporcie Okresowym, że 2002 r. przyniósł postęp w reformowaniu wymiaru sprawiedliwości w Polsce, skuteczność systemu musi jednak ulec dalszej istotnej poprawie, szczególnie w zakresie dostępu do wymiaru sprawiedliwości. W celu poprawy sprawności postępowania sądów dokonywane są też zmiany aktów prawnych regulujących kwestie właściwości sądów i uproszczenia procedur.

Powrót do "Forum" / Do góry