Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 18.06.03 / Powrót

Panie marszałku, czy w okresie między wejściem Polski do UE a (ewentualnym) wejściem Polski do strefy euro możliwe, teoretycznie rzecz biorąc, będzie: 1) dokonanie w treści artykułu 227 Konstytucji RP zmiany polegającej na umieszczeniu tam zapisu dającego Sejmowi RP prawo do odwołania prezesa NBP przed upływem jego kadencji, 2) wprowadzenie do Ustawy o NBP (np. w artykule 52) zapisu umożliwiającego sejmowi RP decydowanie o sposobie wykorzystania rezerw walutowych 3) wprowadzenie do Ustawy o NBP (np. w artykule 51) zapisu umożliwiającego prowadzenie przez NBP rachunków osób fizycznych 4) wprowadzenie do Ustawy o NBP zapisu (np. w artykule 48) dającego NBP prawo do udzielania kredytów i pożyczek podmiotom sektora niefinansowego?

Nie można, zmieniając konstytucję, dać Sejmowi prawa do odwołania prezesa NBP, byłoby to bowiem niezgodne z wynegocjowanymi przez Polskę warunkami akcesji do Unii Europejskiej. W części dotyczącej polityki walutowej i wewnętrznej Polska zobowiązała się do zagwarantowania swojemu bankowi centralnemu niezależności. To samo dotyczy umożliwienia Sejmowi decydowania o sposobie wykorzystania rezerw walutowych - mogłoby to wpłynąć na wartość polskiego pieniądza, za co - zgodnie z konstytucją -odpowiada NBP. Jeśli chodzi o pozostałe propozycje, nie bardzo widzę ich sens. Nigdzie na świecie bank centralny nie prowadzi rachunków osób fizycznych, ani nie udziela kredytów i pożyczek - chyba że system bankowy w ogóle w kraju nie istnieje.

Powrót do "Forum" / Do góry